Press Release: Maltese Activists appealed to Italian Justice Minister to Free left activist Bahar Kimyongur Activists from the Communist Party of Malta and the NGO Garden of Knowledge have send this following appeal to the Italian Minister of Justice, Anna Maria Cancielleri.
               The Communist Party of Malta and the organisation Garden of Knowledge are appalled at the arrest of left activist Bahar  Kimyongür,  a Belgian National of Turkish origin in Bergamo by the Italian Security Police(DIGOS) while on his way to attend a conference  about the situation in the “Middle East”.
                 Bahar Kimyongür, who has already been tried in Holland and Belgium, and won his appeal against the extradition order by the Turkish government, should not face another ordeal of an extradition threat. We appeal on the good sense of the Italian state to set Bahar Kimyongür free, as in a democracy it is an accepted  fact that  criticizing the policy of a country is not a crime.
                  Although the Turkish Government is democratically elected it is a known fact that the practices of the Turkish Government are not always democratic, and this has been a stumbling block in Turkey’s attempt to join the European Union. So again we call upon the Italian Government to release Bahar Kimyongür and let him go unhindered.
Victor Degiovanni
 o/b Campaign to free left activist Bahar Kimyongur
bahar2
————-
Stqarrija Stampa: Attivisti Maltin jappellaw lill-Ministru tal-Gustizzja Taljan sabiex jehles lil attivista xellugi Bahar Kimyongur
Attivisti mil-Partit Komunista Malti u l-oragnizazzjoni Garden of Knowledge baghtu dan l-appell lill-Ministru tal-Gustizzja tal-Gvern Taljan, is-Sinjura Anna Maria Cancielleri.
Il-Partit Komunista Malti u l-organizazzjoni Garden of Knowledge jinsabu nkwetati bl-arrest ta’ attivista Bahar Kimyongur, ta’ nazzjonalitá Belgjana, u origini Torka, f’Bergamo fl-Italja, mil-pulizija tas-Sigurtá (DIGOS) waqt li kien fi triqtu biex jattendi konferenza dwar il-Lvant Nofsani.
Bahar Kimyongur li digá rebah zewg kawzi ta’ estradizzjoni gewwa l-Olanda u l-Belgju li fuqhom kellu mandat ta’ arrest mil-gvern Tork, m’ghandux jerga jghaddi minn theddida ohra ta’ estradizzjoni. Ghalhekk nappellaw ghal bon sens tal-Gvern Taljan sabiex jehles lil Bahar Kimyogur, fejn f’pajjiz huwa fatt accettat li tikkritika l-politika tal-pajjiz mhuwiex att kriminali.
Ghalkemm il-gvern Tork gie elett demokratikament huwa fatt maghruf li l-prattici tal-istess gvern mhumiex dejjem demokratici, u dan huwa wkoll xkiel ghat-Turkija sabiex tissieheb fl-Unjoni Ewropeja. Ghalhekk nergghu nappellaw lill-gvern Taljan sabiex jehilsu.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s